AK PARTİ İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN ; 19 EYLÜL İLİMİZ İÇİN ÖZEL VE MÜSTESNA BİR GÜNDÜR - 19 Eylül 2019 Perşembe ORDU
AK PARTİ İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN ; 19 EYLÜL İLİMİZ İÇİN ÖZEL VE MÜSTESNA BİR GÜNDÜR

 AK PARTİ İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN ; 19 EYLÜL İLİMİZ İÇİN ÖZEL VE MÜSTESNA BİR GÜNDÜR 

AK PARTİ İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN ; 19 EYLÜL İLİMİZ İÇİN ÖZEL VE MÜSTESNA BİR GÜNDÜR

AK PARTİ İl Başkanı Halit Tomakin , Atatürk’ün ilimizi onurlandırmasının 95. Yılı nedeniyle yayımladığı mesajda 19 Eylül 1924 ‘te Ordu ‘muza teşrif eden Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Muhterem Ordu Ahalisi,hakkımda gösterdiğiniz samimi tezahürat bende pek derin hissiyat bıraktı. Maalesef ciddi bir sebep aranızda fazla kalmama mani oluyor. Bunun için müteessirim. Fakat vaat ediyorum; ilk fırsatta aranızda daha fazla kalmakla bu teessürü izale edeceğim. Gönül arzu ederdi ki burada günlerce kalayım ve sevimli köylerinizi temaşa ile zevk alayım.Arkadaşlar!Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etmek hakkına maliktir. Büyük teessürlerle sizden ayrılıyorum. Fakat vaadimi yaptığım zaman bu teessürlerim zail olacaktır. Allahaısmarladık." Diyerek seslendiği, Ordu ahalisi ve bizler bu özel ve müstesna günde 95. Yıl önce değil de bugünmüş gibi aynı his ve duyguyu paylaşmaktayız dedi.