HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK - 11 Nisan 2020 Cumartesi ORDU
HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

 HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK 

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 2 Günlük Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Kararı

Karar Tarihi: 10/04/2020
Karar No: 29


ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına gidilen Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için alınan tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla haftasonunu kapsayacak şekilde ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Ordu il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, 
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, 
yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre Valilik/Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, (İl merkezi (Altınordu İlçesi)'nde açık kalacak akaryakıt istasyonları ektedir.) Diğer ilçelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen bu kapsamdaki işyerleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), g) PTT, Kargolar vb. dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
i) Oteller ve konaklama yerleri,
j) Üretimin durdurulması halinde bozulma ihtimali bulunan gıda üretim yerleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR
a- Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde ya da lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bölümlerde görevli olanlar, 
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için olan dahil zorunlu sağlık randevuları olanlar,
o- Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanlar,
p- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde