Mevlid Kandili
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİNE KISITLI İZİN - 7 Mayıs 2020 Perşembe ORDU
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİNE KISITLI İZİN

 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİNE KISITLI İZİN 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır.

04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak; Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar/kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması istisnası ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 4 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

2) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 03.04.2020 tarih 19 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

3) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve 4 ve 19 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları kapsamında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.