NAMIK ALTAŞ KOLEJİ
KORGAN İLÇESİNDE KARANTİNA KARARI - 17 Nisan 2020 Cuma ORDU
KORGAN İLÇESİNDE KARANTİNA KARARI

 KORGAN İLÇESİNDE KARANTİNA KARARI 

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri Mevkii'nin Karantina Altına Alınması Kararı

Karar Tarihi: 16/04/2020
Karar No: 33

ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri Mevkii ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;
1- Ordu İli Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri Mevkii'nde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda Koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri No:10 ve No:19 numaralı binalarda 16.04.2020 tarihi, saat 24:00
itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu binalar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına;
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu Alana Reklam Verebilirsiniz