SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNASI VE İÇE SULARINA İLİŞKİN KARAR - 9 Nisan 2020 Perşembe ORDU
SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNASI VE İÇE SULARINA İLİŞKİN KARAR

 SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNASI VE İÇE SULARINA İLİŞKİN KARAR 

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Sokağa Çıkma İstinası ve İçme Sularına İlişkin Kararı

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenleme hayata geçirilmiştir. Düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bununla birlikte anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması yönünden son derece önemli olup, halen içinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisi sürecinde de sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Her ne kadar düzenlemede istisna olarak tanımlanmamış olsa da sağlık hizmeti almak üzere sokağa çıkılması kapsam dışındadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması ve tüketime sunulan sulara yönelik izleme çalışmaları ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

 

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

 

1- Yukarıda belirtilmiş olan iş ve işlemler için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için gereken düzenlemelerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına ve konuyla ilgili güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesine,

2- Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarınca, Aile Hekimliği Birimine gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve özel bir alan oluşturup, gerekli tedbirler alınarak iş ve işlemlerin yapılmasına,

3- Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istendiği durumlar, ertelenemeyecek aşı olması durumu vb.) verilmesi gereken grubun karantina da olması durumunda, kendisi ve aile için gerekli önlemleri almış İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirmesinin sağlanmasına,

4- Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, COVID-19'a neden olan Koronavirüsünün içme ve kullanma suyu şebekelerinde bulunduğuna dair bir kanıt bulunmamakta ve bu virüs içme ve kullanma sularının rutin dezenfeksiyonu ile inaktive edilebilmektedir. Yerel idarelerce tüketime sunulan içme-kullanma sularına yönelik izleme ve numune alımı çalışmalarının aralıksız sürdürülmesine, içme kullanma sularında klorlamanın etkin ve verimli olarak yapılmasının sağlanmasına, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2- 0.5 mg/L düzeylerinde olmasına dikkat edilmesine ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğu yerleşim yerlerine dair İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili idarelere gerekli uyarıların yapılmasına,

5- Ambalajlı sulara yönelik işletmelerden rutin numune alımı ve piyasa gözetim ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürülmesine, ayrıca söz konusu çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi için personelin asli görevlerinde dışında görevlendirilmemesine,

 

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.