TEKNİĞİNE UYGUN YAKMA EĞİTİMİ VERİLDİ - 11 Mart 2020 Çarşamba ORDU
TEKNİĞİNE UYGUN YAKMA EĞİTİMİ VERİLDİ

 TEKNİĞİNE UYGUN YAKMA EĞİTİMİ VERİLDİ 

TEKNİĞİNE UYGUN YAKMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 19 ilçede kış mevsimi boyunca katı yakıt ateşçileri, site yöneticileri başta olmak üzere resmi/özel kurum ve kuruluş yetkililerine uygulamalı olarak tekniğine uygun yakma eğitimi verildi.

Ekipler, gerek şikâyet sonrası gerekse rutin denetimlerle verimli ve uygun yakma tekniğinin yanı sıra uygun yakma yapılmadığında meydana gelen problemler ve idari yaptırımlar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Katı yakıtlardan numune alarak akredite laboratuvarlara analiz için gönderen ekipler, mevzuata aykırı çıkan kömürleri toplatarak kişi veya yöneticilere gerekli idari yaptırım da uyguladı.


“DÜZENLEMELERE UYMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK”

Düzenlemelere uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “2872 sayılı Çevre Kanunu gereği hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 2020 yılında uygulanacak idari para cezası 22.109 TL’dir. Öte yandan verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 1.093 TL’dir. Cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. Ayrıca katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden ve satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 15.166 TL idari para cezası uygulanacaktır” dedi.