VALİ YAVUZ EMNİYET KEMERİ KULLANILMASINI EMRETTİ - 9 Mart 2020 Pazartesi ORDU
VALİ YAVUZ EMNİYET KEMERİ KULLANILMASINI EMRETTİ

 VALİ YAVUZ EMNİYET KEMERİ KULLANILMASINI EMRETTİ 

Vali Seddar Yavuz, kaymakamlıklara ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazılı emirle, kamu araçlarında emniyet kemeri kullanılmasına riayet edilmesini istedi.

Yayınladığı yazılı emirde, emniyet kemeri kullanımının önemine vurgu yapan Vali Seddar Yavuz, "Emniyet kemerinin temel işlevi çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır. Bu açıdan emniyet kemerleri kazaları önlemeyen ancak meydana gelebilecek ölüm ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltan bir güvenlik aracıdır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerdeki ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre % 40 daha az olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Kamuda görev yapanların, trafik kurallarına uyulmasında topluma örnek olması gerektiğine işaret eden Vali Yavuz, "Trafik kurallarına riayet edilerek topluma örnek olunması ve trafik bilincinin artırılması amacıyla kamuda görev yapan her düzeydeki personelin görevleri esnasında trafik kurallarına riayet etmeleri, özellikle kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indiren emniyet kemeri kullanımına muhakkak dikkat etmeleri önem arz etmektedir" diye kaydetti.

Kolluk kuvvetlerinden, kamu araçlarının emniyet kemeri yönünden denetlemelerini de isteyen Vali Yavuz'un yazılı emrinde şu ifadelere yer verilmekte; "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78. maddesinde 'belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur... ' hükmü bulunmakta olup, bu hükme uymayanlar para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan zırhlı araçlar, kamu görev ve servis araçlarında emniyet kemeri kullanılması hususunda kurum amirlerince personele gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin yapılması ayrıca kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde kamu araçlarının emniyet kemeri yönünden denetlenerek emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen kişilere gerekli cezai işlem yapılacağının bilinmesini önemle rica ederim."